Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Expozice „Velkomoravské Pohansko“

výstava Expozice představuje život starých Slovanů na hradisku Pohansko z pohledu nejnovějších archeologických nálezů.

 

Nová expozice, otevřená v roce 2010 v prostorách bývalého lichtenštejnského zámečku na Pohansku u Břeclavi, je čtvrtou prezentací výsledků mnoholetých archeologických výzkumů prováděných na lokalitě Ústavem archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity. Byla realizována projektem „Přeshraniční spolupráce při tvorbě nové archeologické expozice“ v rámci Operačního programu „Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013“.

 

Expozice je rozdělena do čtyř částí. V přízemí je představen každodenní způsob života, obživy a řemeslo velkomoravského centra. V předsálí prvního patra byly shromážděny informace o dějinách archeologických výzkumů na Pohansku. Vrchol výstavy se nachází v hlavním sále zámečku, kde je prezentována elita tehdejší společnosti – církev, vojenství, dálkový obchod i vysoce postavení členové vyšších sociálních vrstev. V poslední místnosti jsou prezentovány moderní archeologické metody a postupy dalších disciplín, se kterými archeologové pracují. Expozice představuje jak originální předměty, repliky, ale i množství interaktivních předmětů, doplňujících textů, obrazových materiálů a filmů.

 

FOTOGALERIE

Stálá expozice Slovannský památník Pohansko u Břeclavi, 1997
Expozice Velkomoravské Pohansko, 2010
Expozice Velkomoravské Pohansko, 2010
Stálá expozice Slovannský památník Pohansko u Břeclavi, 1997
Ukázky expozice, po roce 2007
Ukázky expozice, po roce 2007
Ukázky expozice, po roce 2007
Ukázky z expozice, rok 1984