Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Expozice „Židovská Břeclav“

výstava Expozice instalovaná v ženské části břeclavské synagogy představuje historii židovství v Břeclavi.

 

Dne 10. prosince 2009 byla v prostorách břeclavské synagogy otevřena stálá expozice s židovskou tematikou. Expozice je převážně panelová. Úvodní panely seznamují se základní charakteristikou židovského náboženství, v dalších částech je poukázáno na význam břeclavských Židů pro průmysl, ale také školství a jiné oblasti, samostatná část je věnována významné rodině Kuffnerů a třem hlavním částem rodové linie – břeclavské, vídeňské a slovenské. Samostatné panely jsou věnovány i židovské architektuře a dochovaným židovským památkám. Součást expozice jsou také náboženské, liturgické předměty a předměty vztahující se k životu Židů v Břeclavi.

 

FOTOGALERIE

Stálá expozice Židovská Břeclav rok 2009 I.
Původní panelová expozice, po roce 2000
Pohled na stálou expozici a výstavu
Stálá expozice Židovská Břeclav
Stálá expozice Židovská Břeclav
Stálá expozice Židovská Břeclav
Stálá expozice Židovská Břeclav
Významný předmět - ukazovátko na tóru, součást expozice