Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Gabriela Dubská-volná tvorba

výstava

24.10.2013 - 30.01.2014

 

Ve čtvrtek 24. října bude v 17.00 hodin v břeclavské synagoze zahájena výstava břeclavské rodačky Gabriely Dubské, rozené Finkesové. Tato významná česká ilustrátorka se narodila v Břeclavi 8. března 1915 a zemřela 22. srpna 2003 v Kosoři. Studovala Školu uměleckých řemesel v Brně u profesorů Petra Dillingera a Františka Süssera. Zde navštěvovala textilní speciálku. Poté pokračuje v dalším odborném vzdělávání v pařížské Académia de le Grande Caumiére se zaměřením na malbu. Jejími profesory byli O. Friész a M.Testard. Dvacet pět let působila Gabriela Dubská jako výtvarná a vedoucí redaktorka v nakladatelství Dětské knihy a Albatros. Její doménou se stala ilustrační tvorba pro děti. Soustředila se na knihy pro nejmenší. Přispívala i do časopisů Mateřídouška a Ohníček. Je autorkou úspěšného večerníčkového seriálu O Makové panence a motýlu Emanuelovi.

Naše výstava se soustředila na méně známou volnou tvorbu výtvarnice. Vybraný soubor kreseb a obrazů, které se nám díky ochotě Památníku národního písemnictví v Praze a rodiny i přátel Gabriely Dubské podařilo shromáždit, dokladuje její invenci a sepjatost s výtvarnými proudy českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Přináší jak ukázky jejich studijních prací, kresby z Paříže, tak její temné kresby z období okupace a práce z šedesátých až osmdesátých let. Závěr tvoří soubor jejich abstraktních kompozic. Výstava je další částí projektu, představujícího neprávem pozapomenuté břeclavské výtvarné umělce.

 

 Kurátor výstavy: PhDr. Karel Křivánek

 

 

 

 FOTOGRAFIE

Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy
Gabriela Dubská - volná tvorba, vernisáž výstavy

Video

 

Napsali o nás