Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Komentované prohlídky židovského hřbitova a benefiční kytarový koncert

výstava

22.09.2013 - 22.09.2013

 

Stalo se již tradicí, že v rámci Dnů evropského dědictví, kdy se veřejnosti otevírají památky a objekty, které jsou jinak po celý rok z různých důvodů uzavřeny, připravuje Městské muzeum a galerie Břeclav komentované prohlídky areálu židovského hřbitova a zpřístupnění židovské obřadní síně. Ty letošní se uskuteční v neděli 22. září mezi 15 a 17 hodinou a návštěvníci budou mít naposledy možnost si prohlédnout současný stav památkově chráněného objektu. Novogotická síň z roku 1892, dílo významného vídeňského architekta Franze von Neumanna,  a postavená z výrobků bývalé knížecí poštorenské „keramičky“, se totiž konečně dočká náročného restaurování i celkové opravy. Město Břeclav bylo úspěšné v získání dotace v hodnotě 9, 3 mil. korun z programu ROP Jihovýchod a návštěvníkům by se tak památka i s nově vytvořenou expozicí měla znovu otevřít v sezoně 2015.

Dalším úspěchem bylo získání dotace z Ministerstva kultury ČR (ve výši 165 tis.) na konzervaci, restaurování a znovupostavení židovských náhrobků. Ze současného stavu asi 300 náhrobků bylo vybráno zhruba osm desítek převážně pískovcových a vápencových náhrobků s největší historickou nebo uměleckou hodnotou a ty se již po základním očistění vylupuji v celé své původní kráse. Návštěvníkům tak mohu opět zprostředkovat další poznatky ze židovské náhrobní symboliky a interpretovat z kamenného archivu dnes již neexistující židovské obce.

Jsem také velmi ráda, že pozvání k benefičnímu hudebnímu vystoupení přijal pan doc. Mgr. Vladislav Bláha, přední český kytarista a pedagog na JAMU a Brněnské konzervatoři. V akusticky skvělém interiéru židovské obřadní síně zazní ukázky z jeho bohatého a všestranného kytarového repertoáru.  Za dobrovolné finanční přispění na další záchranu náhrobků budou návštěvníci mimo kulturní zážitek odměněni i ochutnávkou košer slivovice firmy Jelínek. Přijměte pozvánku na poslední prohlídku břeclavské památky před jejím uzavřením.   

                       

PhDr. Alena Káňová

 

     

FOTOGRAFIE

22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví
22. 9. 2013 Dny evropského dědictví

Video