Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Laténská nádoba

25.07.2015 - 30.09.2015

 

Pro oblast jižní výspy Moravy nejsou příznačné jen nálezy doby hradištní prezentované zejména mocenskými centry v Mikulčicích a na Pohansku, ale setkáváme se zde i s doklady staršího osídlení. Příkladem může být nález keltské osady v blízkosti Staré Břeclavi. V průběhu realizovaného záchranného archeologického výzkumu byla v jednom z objektů nalezena kompletní nádoba. Její výskyt v tomto prostředí je poměrně atypický, neboť se jedná o funkční předmět. Častěji se s neporušenými nádobami setkáváme spíše v hrobech, kam byly přikládány jako milodary zemřelému. 

Kromě standardní výzdoby a tvaru - mladší stupeň doby laténské (240 – 50 pnl.) - nese nádoba na svém dně vyrytý motiv ptačí nohy. Z mnoha úvah o významu těchto značení převládá názor, že některé tyto znaky navazovaly na územní región nebo hrnčířskou dílnu. Objevuje se ale i názor, že se jedná o kouzlo, jež chránilo obsah nádoby. Nejbližší obdobný nález nádoby z jihomoravských Milotic má na svém dně umístěný motiv dvou vlnovek.

 

Mgr. Gabriela Dreslerová