Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Lidová zbožnost-na Slovácku

výstava

12.04.2017 - 1.10.2017

 

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace Vás srdečně zve na výstavu s názvem Lidová zbožnost na Slovácku, kterou můžete navštívit v prostorách Galerie v podkroví v Lichtenštejnském domě od 12. dubna do 24. září 2017. Na výstavě si můžete prohlédnout předměty nejen ze sbírky břeclavského muzea, ale také Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Regionálního muzea v Mikulově či krásné dobové fotografie z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.

 

Víra a s ní spojené náboženské úkony představovaly pro naše předky nedílnou součást každodenního života. Člověk si měl neustále připomínat křesťanské povinnosti a své myšlenky směřovat k Bohu. Lidová zbožnost se promítala do hudby, divadla i výtvarného umění. Křesťanské symboly nacházíme na podmalbách, výšivkách na textilu, malbě na keramice i nábytku.

V žádné domácnosti nechyběl svatý kout s křížem a obrázky světců, u dveří visela kropenka se svěcenou vodou, na kostnu byl domácí oltářík, u něhož se celá rodina modlila a v koutní skříňce se uchovávaly modlitební knížky, růžence, medailonky se zpodobením Panny Marie a jiné svátostky. 

Lidová zbožnost v tradičním venkovském společenství spojovala základní principy křesťanské věrouky spolu s předkřesťanskými tradicemi, které byly na mnoha místech často hluboce zakořeněny. Lidová duchovní kultura tak dokázala propojit křesťanské posvátno s důvěrou v působení magických sil, která se objevovala zejména v situacích, jež si člověk neuměl racionálně zdůvodnit a potřeboval dostatek sil, aby tyto těžké životní podmínky či zlomové okamžiky překonal.

 

Zajímá Vás, jaké úkony se prováděly pro lehčí průběh porodu, kdo se účastnit úvodu, co je to škapulíř a co obsahovaly příručky pro dobré umírání? Přijďte se podívat na výstavu Lidová zbožnost na Slovácku, která bude zahájena v úterý 11. dubna v 17:00 za pěveckého doprovodu Mužského sboru z Rohatce. 

 

Mgr. Jana Štylárková, kurátorka výstavy 

 

 

 

 

FOTOGALERIE

Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Foto ze zahájení výstavy Lidová zbožnost na Slovácku