Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Velká válka-1914 - 1918

výstava

21.05.2015 - 13.09.2015

 

Výstava - Velká válka 1914-1918

 

Výstava Velká válka nezávisle navazuje na Cyklus výstav ke stému výročí první světové války 1914 – 1918. Časové pokrývá období před vypuknutím tohoto konfliktu až po vznik a utváření nově vzniklého československého státu s bližším faktickým zaměřením na město Břeclav.

Projekt sestává z chronologicky členěných zastavení, která svým ztvárnění přibližují každodenní události spojené s  válkou, loučení vojáka s rodinou na nádraží nebo odvodní komisi. Návštěvník může nahlédnout i do vybaveného rakouského zákopu či vojenského ležení legionářů v Rusku. Tyto dvě poslední výrazné dominanty výstavy vznikly díky spolupráci s Klubem vojenské historie Břeclav. Atmosféru umocňuje i přítomnost originálních zbraní a vybavení obou dvou válčících stran včetně uniforem, zapůjčených z Východočeského muzea v Pardubicích, Vlastivědného muzea v Kyjově a Moravského zemského muzea v Brně. Autorem odborných textů, které formou panelových informací provázejí celou výstavou, je předseda Klubu vojenské historie Bc. Petr Holobrádek. Výstavu doplňuje projekce fotografií zapůjčených ze sbírkových fondů Městského muzea a galerie Knížecí dům z Moravského Krumlova. K nabízeným komentovaným prohlídkám byl vytvořen i pracovní list - Velká válka aneb po stopách Metoděje Šimka, který zejména školákům nižších tříd přibližuje život břeclavského rodáka v souvislosti s válečnými událostmi.

Nedílnou součást výstav pořádaných v muzeu přestavují dětské herny. V souvislosti s aktuální výstavou vzniklo zde zázemí pro polní lazaret s praktickými postupy obvazování i transfúzí krve, a zmenšeninu zákopu vybavenou plynovými maskami včetně zbraně a autentickými předměty denní potřeby.

 

Kurátorka výstavy Mgr. Gabriela Dreslerová

 

 

 

FOTOGALERIE

Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 Velká válka
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"
Vernisáž výstavy 21. 5. 2015 "Velká válka"