Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Synagoga

Výstavy

výstava

Velikáni

29.06.2019 - 22.09.2019

Městské muzeum a galerie Břeclav vás zve na výstavu, která je složena z výtvarných děl našich předních malířů. Výstava bude …

Expozice

výstava

Expozice „Židovská Břeclav“

Dne 10. prosince 2009 byla v prostorách břeclavské synagogy otevřena stálá expozice s židovskou tematikou. Expozice je převážně …

Otevírací doba a vstupné:

 

Otevírací doba:

 

měsíc

den

hodina

celoročně (leden-prosinec)

úterý–neděle

(pondělí zavírací den)

10.00-17.00

 

 

 

 

 

Vstupné:  

druh vstupného

Synagoga

 

Plné

50,-

 

Poloviční

(děti od 6 do 15 let, studenti středních a vysokých škol po předložení průkazu – ISIC, OP, senioři nad 65 let)

25,-

 

 

 

 

 

 

Volný vstup:

  • držitelé průkazů ZTP a ZTP-P s průvodcem
  • děti do 6 let 
  • držitelé průkazů, Mezinárodní rady muzeí (ICOM), Asociace muzeí a galerií ČR (AMG), Zväzu múzeí na Slovensku, pracovníkům Národního památkového ústavu, držitelům průkazky International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
  • pracovníci sdělovacích prostředků po předložení průkazu
  • pedagogický doprovod školních skupin

 

Parkování je možné na placeném parkovišti finančního úřadu sto metrů od budovy.

V případě potřeby bezbariérového vstupu kontaktujte průvodce na telefoním čísle +420 731 428 260, průvodkyně otevřou boční vchod, kterým je možné se do přízemí synagogy bezbariérově dostat.

 

Kontakt:

Průvodci synagoga (objednávky zájezdů a školních skupin)

tel.: +420 731 428 260

 

Historie budovy

Když starší synagoga z roku 1697 ve 2. polovině 19. století nestačila rostoucím prostorovým nárokům obce, nahradil ji v roce 1868 nový templ pořízený nákladem židovského starosty Davida Kuffnera. O dvacet let později jej renovoval významný vídeňský architekt Max Fleischer v novorománském slohu s použitím maurských prvků v interiéru. Synagoga je dvoupodlažní halová budova se sedlovou střechou. Pohledový důraz je kladen na řešení vstupního severozápadního průčelí s kruhovým motivem, kamenným desaterem a dvěma věžičkami na krajích. Nad hlavním vstupem byl restaurován hebrejský nápis – „Vstupujte do bran Jeho s díkučiněním, do síní Jeho s chválemi“ (Žalm 100, 4 Starý zákon). Dvojicí bočních vchodů se po užších schodištích vchází na ženskou tribunu, kterou nese deset štíhlých litinových sloupků ukončených dórskými hlavicemi. Prostor haly završuje plochý trámový strop s působivou výmalbou. Interiér sálu osvětlují mohutné dekorativní lustry, k elektrifikaci synagogy došlo kolem roku 1930.

Synagoga byla k bohoslužebným účelům využívána do začátku okupace, celé půlstoletí pak sloužila jako skladovací prostory. Po celkové náročné rekonstrukci v letech 1997–1999 slouží jako stálá expozice, koncertní sál a dějiště společenských akcí. Zpřístupnění veřejnosti a odhalení kamenné pamětní desky zaniklé břeclavské židovské komunity v předsíni synagogy se uskutečnilo 28. září 2000. Synagoga je chráněná kulturní památka č. 8 507.

 

Dobová pohlednice s židovskými památkami Břeclavi
Synagoga před rekonstrukcí, 1998
Z deníku Anny Frankové 2003, synagoga

Židovský hřbitov

Městské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s Židovskou obcí Brno spravuje a udržuje od roku 2011 významnou židovskou památku Břeclavi, hřbitov.

Židovský hřbitov se prostírá asi 700 m severně od hlavního náměstí. Byl založen pravděpodobně v druhé polovině 17. století, přičemž jeho stáří dokazuje nepravidelný tvar hřbitova a převýšení nad okolní terén. Na ploše o výměře 7 136 m2 se dnes nalézá asi 300 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší dochované pocházejí z počátku 18. století. Tvar a členění náhrobků odpovídá hlavně tzv. jihomoravskému či mikulovskému typu. Převládá bohatší barokní plastická výzdoba, někdy s reliéfní symbolikou ve vztahu k zemřelému a vždy s hebrejským nápisem. Novodobější náhrobky ze žuly a mramoru s nápisy v německém jazyce již odráží zbohatnutí židovského břeclavského měšťanstva a asimilační trendy přelomu 19. a 20. století. Zastoupena je i secese, moderna a zvláštností jsou náhrobky ve tvaru sarkofágů. Hřbitov tak demonstruje vývoj jednotlivých typů židovských náhrobků od 17. století do 30. let 20. století.

Severovýchodnímu rohu hřbitova poblíž vstupu vévodí majestátní novorenesanční hrobka Ignaze Kuffnera. Celý areál obklopený zídkou z režného zdiva a glazovaných poštorenských tvarovek spolu s novogotickou obřadní síní byl dostavěn v roce 1892 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna. Představuje typickou stavbu břeclavského regionu. V 80. letech 20. století byl zpustošený hřbitov určen k likvidaci a podstatná část náhrobků odvezena. V letech 1991–1993 nechalo město Břeclav provést parkovou úpravu areálu a dochované staré náhrobky nově osadit. Hřbitov je kulturní památka č. 7 128.

 

http://www.tvfenix.cz/index.php/home/270-vernisaz-stale-zidovske-expozice-v-synagoze

 

Dobový pohled na areál, 1930
Novogotická obřadní síň, foto 1976
Židovský hřbitov v 70. letech 20. stol