Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM BŘECLAV 2009

Městské muzeum a galerie Břeclav navázalo začátkem letošního roku přeshraniční spolupráci s Kulturvernetzung Niederösterreich, Büro Weinviertel. V rámci těchto aktivit vznikla také idea uspořádání společného česko – rakouského výtvarného sympózia, tématicky koncipovaného na  ztvárnění a prezentaci krajiny a přírody  v širším okolí  Břeclavi, která je považována za vstupní bránu do celého Lednicko – valtického areálu.  Geografické, přírodní, kulturně historické a architektonické dědictví LVA, vytváří svojí ojedinělostí a komplexností rozsáhlý krajinotvorný prvek  a také jako kulturní památka  zapsaná na seznamu UNESCO tak poskytuje záruku silných inspirativních podnětů.

            Městské muzeum a galerie Břeclav zpracovalo  na projekt Výtvarné sympózium Břeclav 2009 žádost o dotaci z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko, kterou  předložilo společně  s Kulturvernetzung Niederösterreich, Büro Weinviertel ke schválení Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy. Projekt byl vybrán v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

            Deset renomovaných výtvarníků z České republiky a Rakouska tak bude v týdnu od  7. - 13. září 2009 vytvářet svá umělecká díla inspirované nepřebernými scenériemi LVA a veřejnost se s účastníky sympózia může setkat přímo při práci, a to v plenéru u břeclavského zámku.

            Hlavním cílem plánovaného výtvarného sympózia je prohloubení regionální spolupráce, výměna kulturních hodnot, navázání nových kontaktů a také prezentace Lednicko – valtického areálu  prostřednictvím výtvarného umění. Nemalým přínosem bude pro MMG Břeclav  v rámci jeho sbírkotvorné činnosti rozšíření galerijního fondu o darovaná díla od každého zúčastněného výtvarníka.

            Bezprostředně bude na sympózium navazovat prezentace vzniklých výtvarných děl v expozičních prostorách Lichtenštejnského domu v Břeclavi a následně v prostorách určených partnerem v Mistelbachu. Výstavu mohou všichni návštěvníci z obou zemí zhlédnout bezplatně. Další prezentace uměleckých děl vzešlých z výtvarného sympózia bude pro individuální zájemce i širokou kulturní veřejnost k dispozici formou katalogu vydaného v dvojjazyčné mutaci.

            Pořadatelé předpokládají, že letošní výtvarné  sympózium se stane pilotním projektem k dalším ročníkům výtvarného bienále s rozšířením o variantní výtvarné techniky  a obory, jako je např. grafika, keramika nebo dřevořezba.

 

 
Silvie Vymyslická

projektový manažer

Městské muzeum a galerie Břeclav

   

Výtvarné sympózium Břeclav 2009

Projekt byl vybrán v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“ a je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj